WhatsApp Hattı
0552 444 39 02
BAĞLAMA KURSU

Bağlama Kursu


Gelenekler ve görenekler, insan topluluklarını bir arada yaşatan kültür unsurlarıdır. Kültürün içinde bir milletin değer yargısı, zevki, düşünce tarzı, inanç sistemleri bulunur.
Topluluklar, bulundukları coğrafyadan göç etmiş olsalar bile bu kültür un¬surlarını yeni yurtlarına taşımaktadırlar. Bağlamada adı gibi bizi geçmişe bağlayan bir sazdır. Binlerce yıl sevincimizi, hüznümüzü ağıtlarımızı bağlama ile dile getirmiş onunla ağlayıp gülmüşüzdür.
Milli kültürümüzü yaşatmak adına TÜRK HALK MÜZİĞİ koromuz 57, başlangıç seviyesi 129,temel seviye 135,ileri seviye 80 kursiyerimize ALİ SEVEN hocamız eşliğinde faaliyet göstermektedir.