DUYURULAR
Tarih
Saat
Adres
Etkinlik Türü
Konu
Açıklama
02.01.2017
10:00
GÜNDEM MADDELERİ
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye kanununun 20. maddesine istinaden 02.01.2017Pazartesigünü saat 10.00’da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Belirtilen tarih ve saatte Belediye Meclis salonunda hazır bulunmanızı rica ederim. Lokman ERTÜRK Belediye Başkanı GÜNDEM MADDELERİ 1- Açılış ve yoklama. 2- Bir önceki toplantı tutanağı. 3- Başkan ve üyeler tarafından gündeme getirilecek diğer konular. 4- Müteahhit Ödüllendirilmesi için Komisyon Kurulması Hk. Başkanlık yazısı. 5- Zabıta Fazla Çalışma Ücreti Hk. Başkanlık yazısı. 6- 2016 Mali Yılının Gelir ve Giderleri İle Bunlara İlişkin Hesap Kayıt ve İşlemlerinin Denetimini Yapmak Üzere Denetim Komisyonu Üyeliklerinin Seçimi Hk. BaşkanlıkYazısı. 7- 2017 Mali Yılı İçinde Meclis Başkan ve Üyelerine Ödenecek Olan Huzur HaklarıHk. BaşkanlıkYazısı. 8- İlçemiz İmrendi Mahallesi 133 Ada 37 Nolu Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına İstinaden Hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Hk. Başkanlık yazısı. 9- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.12.2016 tarih ve 41 sayılı ortak raporu.(Şehit Düşen Tunahan Doktur Kardeşimizin Adının Yaşatılması Adına Doğup Büyüdüğü Kayı Mahallesinde Bulunan Yazır Sokak İsminin Değiştirilerek Şehit Kardeşimizin İsminin Verilmesi Hk. 10- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’nun 14.12.2016 tarih ve42sayılı ortak raporu.(İlçe Merkezinde Yaşanan Trafik Yoğunluğunun Ve Düzensizliğinin Önüne Geçmek Amacıyla, Ana Caddelerde Ve Ara Sokaklarda Trafik Düzenlemesi Yapılması Hk) 11- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun 15.12.2016 tarih ve 43 sayılı ortak raporu. (İlçemiz Genelinde Yapılmakta Olan İnşaatların Çevreye Vermiş Olduğu Görüntü Kirliliğinin Giderilmesi Hk.) 12- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu İle İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.12.2016 tarih ve 44 sayılı ortak raporu (Kazan Bucağı Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği İle Yürütülen Atatürk Mahallesi Tapulamasına Kayıtlı 221154 Ada 4 Parselde Yapımı Devam Eden Cami İnşaatında Bulunan 288,00 M² Hissemizin MuvafakatıHk ) 13- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.12.2016 tarih ve 66 sayılı raporu.(İlçemiz Fatih Mahallesi 220591 Ada 1 Parsele Toplum Sağlığı Merkezince İhtiyaç Olmadığını Belirtmiş Olup, Bu Yerin Eğitim Alanına Çevrilerek Güneyindeki Eğitim Alanı Olan 220592 Ada 2 Nolu Parselle Birleştirilmesine Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı DeğişikliğiHk.) 14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 23.12.2016 tarih ve 67 sayılı raporu(Atatürk Mahallesi (Eski 1723 Ada 1 Parsel) 221140 Ada 1 Nolu Parselde Atatürk İlkokulu İnşaatının Yapılabilmesi Amacıyla Hürriyet Caddesi Ve Buğra Sokaktan Yapı Yaklaşma Mesafelerinin 7 Metreden 5 Metreye İndirilmesi