DUYURULAR
Tarih
Saat
Adres
Etkinlik Türü
Konu
Açıklama
23.02.2017 - 27.03.2017
İmar Planı Değişikliği
İlçemiz Saray Mahallesi 570 ada 2 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği Belediyemiz Meclisi’nin 05.11.2016 tarih ve 2016/191 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2017 tarih ve 156 sayılı kararı ile onaylanarak; 23.02.2017 tarihinde Kahramankazan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup 27.03.2017 tarihine kadar askıda kalacaktır.