DUYURULAR
Tarih
Saat
Adres
Etkinlik Türü
Konu
Açıklama
01.03.2017
10:00
GÜNDEM MADDELERİ
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye kanununun 20. maddesine istinaden 01.03.2017Çarşambagünü saat 10.00’da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Belirtilen tarih ve saatte Belediye Meclis salonunda hazır bulunmanızı rica ederim. Lokman ERTÜRK Belediye Başkanı GÜNDEM MADDELERİ 1- Açılış ve yoklama. 2- Bir önceki toplantı tutanağı. 3- Başkan ve üyeler tarafından gündeme getirilecek diğer konular. 4- Bilgi İşlem Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Başkanlık yazısı. 5- Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Başkanlık yazısı. 6- Yazı İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Başkanlık yazısı. 7- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Başkanlık yazısı. 8- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Başkanlık yazısı. 9- Sağlık İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Başkanlık yazısı. 10- Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Başkanlık yazısı. 11- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Başkanlık yazısı. 12- Zabıta Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Başkanlık yazısı. 13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Başkanlık yazısı. 14- Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Başkanlık yazısı. 15- Atatürk Mahallesi Tapulamasına Kayıtlı 222023 Ada 4 Parselde BulunanBelediye Dükkânları Hk.Başkanlık Yazısı. 16- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Kadın Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun 08.02.2017 tarih ve 03 sayılı ortak raporu.(14 Mart Tıp Bayramı Hk.) 17- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Kadın Hakları ve Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun 09.02.2017 tarih ve 04 sayılı ortak raporu.( 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hk.) 18- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu’nun 10.02.2017 tarih ve 05 sayılı raporu.(Şirket Hibesi Hk.) 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun14.02.2017 tarih ve08 sayılı raporu(İlçemiz Saray Mahallesi 220420, 220427 ve 220428 Adalar ve Çevresindeki Yol ve Parkları Kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk.) 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 16.02.2017 tarih ve 09 sayılı raporu(İlçemiz Saray Mahallesi 472 Ada 1 Nolu Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Uygun Şekilde Hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Hk.) 21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 17.02.2017 tarih ve 10 sayılı raporu(İlçemiz İmrendi Mahallesi 133 Ada 37 Nolu Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Uygun Şekilde Hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Hk.)