DUYURULAR
Tarih
Saat
Adres
Etkinlik Türü
Konu
Açıklama
01.03.2017 - 03.04.2017
İmar Planı Değişikliği
İlçemiz Kumpınar Mahallesi 221812 ve 221813 nolu adalar ile park alanına ilişkin 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz Meclisi tarafından 05.12.2016 tarih ve 2016/211 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2017 tarih ve 2017/275 sayılı kararı ile onaylanarak; 01.03.2017 tarihinde Kahramankazan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup 03.04.2017 tarihine kadar askıda kalacaktır.