DUYURULAR
Tarih
Saat
Adres
Etkinlik Türü
Konu
Açıklama
03.04.2017
10:00
GÜNDEM MADDELERİ
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye kanununun 20. maddesine istinaden 03.04.2017Pazartesigünü saat 10.00’da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Belirtilen tarih ve saatte Belediye Meclis salonunda hazır bulunmanızı rica ederim. Ahmet CEYLAN Belediye Başkanı V. GÜNDEM MADDELERİ 1- Açılış ve yoklama. 2- Bir önceki toplantı tutanağı. 3- Başkan ve üyeler tarafından gündeme getirilecek diğer konular. 4- İhtisas Komisyonları Hk. Başkanlık Yazısı. 5- Denetim Komisyon Raporu Hk. Başkanlık Yazısı. 6- Encümen Üyeliği Seçimi Hk. Başkanlık Yazısı. 7- 2016 Yılı Faaliyet Raporu Hk. Başkanlık Yazısı. 8- İlçemiz Ahi, Akçaören, Alpagut, Aşağıkaraviran, Aydın, Balaçimşit, Balakayı, Bitik, Ciğir, Çalta, Dağyaka, Dutözü, Emirgazi, Fethiye, Gövenç, İğmir, İğne, İmrendi, İnceğiz, Karalar, Kılıçlar, Kınık, Orhaniye, Örencik, Sancar, Saraç, Sarıayak, Sarılar, Soğulcak, Tekke, Ucarı, Yakupderviş, Yassıören, Yayalar ve Yazıbeyli Mahallelerini Kapsayan Alanda Yapılacak Kadastro Çalışmasının Bilirkişi Seçimleri Hk. Başkanlık Yazısı. 9- Başkent A.Ş’yeTrafo Yeri Tahsisi Hk. Başkanlık Yazısı. 10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.Başkanlık yazısı. 11- İlçemiz Saray Mahallesi 3697 Ada 2 ve 3 Nolu Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Hk. Başkanlık Yazısı. 12- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun13.03.2017 tarih ve 06 sayılı ortak raporu.(Hukuk İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.) 13- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun 14.03.2017 tarih ve 07 sayılı ortak raporu.(Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.) 14- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun 14.03.2017 tarih ve 08 sayılı ortak raporu.(Zabıta Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.) 15- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun 14.03.2017 tarih ve 09 sayılı ortak raporu.(Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.) 16- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun 15.03.2017 tarih ve 10 sayılı ortak raporu.(Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.) 17- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun 15.03.2017 tarih ve 11 sayılı ortak raporu.(Bilgi İşlem Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.) 18- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun 16.03.2017 tarih ve 12 sayılı ortak raporu.(Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.) 19- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun 16.03.2017 tarih ve 13 sayılı ortak raporu.(Mali Hizmetler Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.) 20- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun 17.03.2017 tarih ve 14 sayılı ortak raporu.(Sağlık İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.) 21- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun 17.03.2017 tarih ve 15 sayılı ortak raporu.(Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.) 22- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun 17.03.2017 tarih ve 16 sayılı ortak raporu.(Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.) 23- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun 17.03.2017 tarih ve 17 sayılı ortak raporu.(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.) 24- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun17.03.2017 tarih ve 18 sayılı ortak raporu.(Yazı İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.) 25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ nun 21.03.2017 tarih ve 27 sayılı ortak raporu.(İlçemiz Aydın Mahallesi Benzinliğinin Fiilen Yanında Kullanılan Yolun İmar Planına İşlenmesi Hk.) 26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ nun22.03.2017 tarih ve 28 sayılı ortak raporu.(İlçemiz Saray Mahallesi 220420, 220427 Ve 220428 Adalar ve Çevresindeki Yol Ve Parkları Kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Hk.) 27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ nun23.03.2017 tarih ve 29 sayılı ortak raporu.(İlçemiz Saray Mahallesi 472 Ada 1 Nolu Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Uygun Şekilde Hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Hk.) 28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ nun24.03.2017 tarih ve 30 sayılı ortak raporu.( İlçemiz İmrendi Mahallesi 133 Ada 37 Nolu Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Uygun Şekilde Hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı TeklifiHk.)