DUYURULAR
Tarih
Saat
Adres
Etkinlik Türü
Konu
Açıklama
02.05.2017
10:00
GÜNDEM MADDELERİ
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı Belediye kanununun 20. maddesine istinaden 02.05.2017 Salıgünü saat 10.00 da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Belirtilen tarih ve saatte Belediye Meclis salonunda hazır bulunmanızı rica ederim. Lokman ERTÜRK Belediye Başkanı GÜNDEM MADDELERİ 1- Açılış ve yoklama. 2- Bir önceki toplantı tutanağı. 3- Başkan ve üyeler tarafından gündeme getirilecek diğer konular. 4- Belediye Encümenince 21.04.2017 tarih ve 2017/119 Sayılı kararıyla kabul edilen 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı Hk. 5- Derece Değişikliği Hk. Başkanlık Yazısı. 6- Yer Altı Çöp Konteyner Sistemleri Alımı İçin Borçlanma Yetkisi Hk. Başkanlık Yazısı. 7- İlçemiz Aydın Mahallesinde Bulunan Akaryakıt ve Lpg İstasyonunun Kuzeyindeki Mevcutta Yer Alan Yolun İmar Planına İşlenebilmesi İçin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Hk. Başkanlık Yazısı. 8- İlçemiz Saray Mahallesi 3959 Ada 5 NoluParsele Ait Uygulama İmar Plan Değişikliği Hk. Başkanlık Yazısı. 9- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun12.04.2017 tarih ve 20 sayılı ortak raporu.(Kutlu Doğum Haftası Hk.) 10- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu nun 13.04.2017 tarih ve 21 sayılı ortak raporu.( Bahar Mevsiminin Gelmesi Nedeniyle, İlçemiz Sınırlarında Bulunan Park, Bahçe ve Yeşil Alanların Bahar Temizliği ve Bakımı Hk.) 11- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu nun 13.04.2017 tarih ve 22 sayılı ortak raporu.( Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmelik Değişikliği Hk.) 12- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu İle Sosyal Hizmetler Komisyonu nun 14.04.2017 tarih ve 23 sayılı ortak raporu.( Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.) 13- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu nun 14.04.2017 tarih ve 24 sayılı ortak raporu..(Temizlik İşleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.) 14- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu Komisyonu nun 15.04.2017 tarih ve 25 sayılı ortak raporu.( Fen İşleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.) 15- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu’ nun 15.04.2017 tarih ve 26 sayılı ortak raporu.(Emlak İstimlak Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.) 16- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Esnaf Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu nun15.04.2017 tarih ve 27 sayılı ortak raporu.(Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.) 17- Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu nun15.04.2017 tarih ve 28 sayılı ortak raporu.( Gençlik Meclisi Oluşturulması Hk.) 18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu nun19.04.2017 tarih ve 41 sayılı ortak raporu.( Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.Ye Trafo Tahsisi Hk.) 19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu nun20.04.2017 tarih ve 42 sayılı ortak raporu.( İlçemiz Saray Mahallesi 472 Ada 1 Nolu Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Uygun Şekilde Hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Hk.) 20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu nun21.04.2017 tarih ve 43 sayılı ortak raporu.( İlçemiz İmrendi Mahallesi 133 Ada 37 Nolu Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Uygun Şekilde Hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Hk.)