DUYURULAR
Tarih
Saat
Adres
Etkinlik Türü
Konu
Açıklama
03.05.2017 - 05.06.2017
İmar Planı Değişikliği
İlçemiz Fatih Mahallesi 220591 ada 1 nolu parsel ve 220592 ada 2 nolu parsellere ait 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz Meclisi tarafından 06.01.2017 tarih ve 2017/22 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2017 tarih ve 2017/657 sayılı kararı ile onaylanarak; 03.05.2017 tarihinde Kahramankazan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup 05.06.2017 tarihine kadar askıda kalacaktır.