DUYURULAR
Tarih
Saat
Adres
Etkinlik Türü
Konu
Açıklama
05.05.2017 - 05.06.2017
İmar Planı Değişikliği
İlçemiz Karalar Mahallesi 117 ada 251 ve 252 nolu parseller ve Yassıören Mahallesi 131 ada 29 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı , Belediyemiz Meclisi tarafından 05.03.2017 tarih ve 2017/63 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarih ve 2017/789 sayılı kararı ile onaylanarak; 05.05.2017 tarihinde Kahramankazan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Panosunda askıya çıkarılmış olup 05.06.2017 tarihine kadar askıda kalacaktır.