DUYURULAR
Tarih
Saat
Adres
Etkinlik Türü
Konu
Açıklama
01/03/2017
Asansörlerin Yıllık Kontrolleri Hakkında Duyuru
05/11/2011 tarih, 28106 sayılı Resmi Gazete de değiştirilerek yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin; 10/1 maddesinin Asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibari ile yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolü yapının bağlı bulunduğu idare tarafından, A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.

10/2 maddesinin Yıllık kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik A tipi muayene kuruluşunun belirlenmesi aşamasında yapının bağlı bulunduğu ilgili idarece gerekli duyurular yapılır ve başvurular alınır. şeklindeki hükümler uyarınca, belediyemiz sorumluluğunda olan alanlarda tesis edilmiş asansörlerin 2014 yılı ,Yıllık kontrolleri,TÜRKAK"tan A tipi muayene kuruluşu belgesine sahip kuruluş ya da kuruluşlara yaptırılacaktır.

Bu doğrultuda,bina yönetimlerinin asansörlerin yıllık kontrolü için gerekli hassasiyeti göstererek kontrollerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Ayrıca, Asansör Bakım ve İşletme yönetmeliği Madde 10/3. maddesinin "İlgili idarece alınacak başvurular neticesinde A tipi muayene kuruluşunun yeterliliği; sahip olduğu akreditasyonun kapsamı; periyodik kontrol ve muayene konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiş olan mesleki sorumluluk sigortasının uygunluğu, bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırdığı muayene şefi ve muayene personeli sayısı, periyodik kontrol ücreti ve periyodik kontrolde kullanılmak üzere hazır halde tutulan techizatın genel durumu gibi kriterler dikkate alınarak incelenir." Şeklindeki hükmü uyarınca, A tipi Muayene Kuruluşları tarafından İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılacak teklifler 21/04/2017 tarihine kadar kabul edilecektir.
Not: Başvuru dosyaları için Kahramankazan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürülüğü 7. Kata başvurmaları rica olunur.


Saygılarımızla