WhatsApp Hattı
0552 444 39 02
KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Hizmet Standartları
Sıra No Hizmetin Adı Talep Edilen Belgeler Süre
1 Ayni Yardım :

Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, eğitim, ev eşyası, ulaşım, hasta bezi, çocuk bezi, tıbbî araç-gereç, ilaç, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri, engelliler için akülü veya aküsüz tekerlekli sandalye, koltuk değneği ve benzeri mal ve malzeme yardımı ile alışveriş çeki veya kartı, benzeri aracılığıyla yapılan yardımlar.
1- Yardıma muhtaç olduğunun dilekçe ile beyanı. sınırlarında ikamet etme şartı
2- İlk defa yapılan başvurularda kayıt formu
3- Ayni yardım talepleri için; sosyal yardıma konu olan muhtaçlık durumunun sona erdiği tarihten itibaren bu hususu Müdürlüğe bildireceği, bildirmediği takdirde muhtaçlık durumunun sona erdiği tarihten sonraki aldığı nakdi yardımları genel hükümlere göre faizi ile birlikte geri vereceği, gerçeğe aykırı bilgi, belge ve beyan verdiğinin tespit edilmesi halinde ise tespit tarihine kadar alınan tüm nakdi yardımları Belediyeye genel hükümlere göre faizi ile birlikte geri vereceğine dair taahhütname.
4- Müdürlükçe lüzum duyulan sağlık kurulu raporu, gelir durumu, boşanma kararı, ihtiyacı ispat ve benzeri muhtaç durumda olduğunu gösterir bilgi ve belgeler
15-30
GÜN
2 Nakdi Yardım :
Bu yönetmelik kapsamında yapılacak para ya da para yerine geçebilecek kart, alışveriş çeki ve benzeri.
1- Yardıma muhtaç olduğunun dilekçe ile beyanı.
2- İlk defa yapılan başvurularda kayıt formu
3- Nakdi yardım talepleri için; sosyal yardıma konu olan muhtaçlık durumunun sona erdiği tarihten itibaren bu hususu Müdürlüğe bildireceği, bildirmediği takdirde muhtaçlık durumunun sona erdiği tarihten sonraki aldığı nakdi yardımları genel hükümlere göre faizi ile birlikte geri vereceği, gerçeğe aykırı bilgi, belge ve beyan verdiğinin tespit edilmesi halinde ise tespit tarihine kadar alınan tüm nakdi yardımları Belediyeye genel hükümlere göre faizi ile birlikte geri vereceğine dair taahhütname.
4- Müdürlükçe lüzum duyulan sağlık kurulu raporu, gelir durumu, boşanma kararı, ihtiyacı ispat ve benzeri muhtaç durumda olduğunu gösterir bilgi ve belgeler
15-30
GÜN
3 Hizmet Yardımları :

Belediye; dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engelli kişilerin ulaşımlarını, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarının sağlanmasını, evlerinin bakım ve onarımını, sünnet, nikâh ve benzeri ile deprem, yangın, sel gibi afetlere maruz kalan muhtaç kişilere yönelik hizmetleri, Müdürlüğün raporu ve Değerlendirme Kurulunun kararıyla yerine getirilebilir. Hizmet yardımlarının sunulmasında; Belediyenin denetim, gözetim ve işbirliğinde kamu kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflar, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişilerin katkılarından da yararlanılabilir.


1 - Yardıma muhtaç olduğunun dilekçe ile beyanı
2- İlk defa yapılan başvurularda kayıt formu
3- Müdürlükçe lüzum duyulan sağlık kurulu raporu, gelir durumu, boşanma kararı, ihtiyacı ispat ve benzeri muhtaç durumda olduğunu gösterir bilgi ve belgeler
15-30
GÜN
Belirtilen süreler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne geldiği anda başlamaktadır.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsim Yusuf ERÇELİK İsim Cengiz GEVREK
Ünvan Sosyal Yardım İşleri Müdür V.
Ünvan Başkan Yardımcısı
Adres Sağlık İşleri Müdürlüğü
Ankara Bulvarı No:105/1 06980 Kahramankazan Belediye Başkanlığı
Adres Ankara Bulvarı No:105/1 06980 Kahramankazan Belediye Başkanlığı
Telefon (0312) 814 53 00 / 1380 Telefon (0312) 814 53 00 / 1045
Faks (0312) 814 10 12 Faks (0312) 814 53 09
E-Posta yusufercelik@kazan.bel.tr E-Posta cengizgevrek@kazan.bel.tr